Dear IBL Family

Interstate Bus Lines Management would like to advise our faithful passengers that the current Passenger Focus Group Committee has finished their term of office.

On behalf of the Management team and all our passengers, we are thankful to the outgoing Committee for their time and energy in representing our Passengers, their contribution was vital in shaping the current stakeholder relations.

The end of the current committee marks a beginning of the election process for the incoming committee.

Our loyal passengers are invited to nominate their new representatives from their respective routes. The nomination form will be available from Friday onwards.

Yours in Passenger Liaison
John Nketsi

_____________

Ho bapalami

Botsamaisi ba Interstate Bus Lines bo hlokomedisa bapalami ba yona hore nako ya tshebetso ya komiti ya ha jwale ya bapalami e fihlile pheletsong.

Boemong ba botsamaisi le bapalami ka kakaretso re rata ho leboha komiti ena ka nako le tshebetso ya bona bakeng sa bapalami.

Karolo eo ba e bapetseng e bile e bohlokwa haholo ho bopeng dikamano tse matlafetseng pakeng tsa rona le
bapalami ba rona.

Ho fihla pheletsong ha nako ya komiti ena ho bolela hore Interstate Bus Lines e tla qala ka ditukisetso tsa ho theha komiti e ntjha ya bapalami.

Bapalami ba mengwa ho nka karolo ho thonyeng baemedi ba bona komiting e ntjha ho hlaha dibakeng tseo ba palamang ho tsona.

Ho ka fumana lesedi le fetang mona o ka letsetsa Interstate Bus Lines Passenger Liaison Officer John Nketsi 051 408-7000