TSEBISO!!  TSEBISO!! NOTICE!! NOTICE!!

HO TLOHA KA MANTAHA WA 29/06/2020, DI BUSSE DI TRUST TLA TSAMAYA KA TSELA E LATELANG:

Route 1:

04h35: Moroto – Rakhoi – Sediba – Talla – Rooibult – Bofulo – Kgalala – Modutung to Thaba nchu rank.

06h45: Thaba Nchu rank – Wagon – Moroto – Mariasdal – Rakhoi – Break

14h00: Moroto – Mariasdal – Rakhoi – Thaba Nchu rank – Break.

17h30: Thaba Nchu rank – Modutung – Kgalala – Bofulo – Rooibult – Talla – Sediba – Rakhoi – Mariasdal – Moroto.

Route 2:

05h15: Spitskop – Merino – Tiger river – Felloane – Phahameng – Thaba Nchu rank.

06h30: Thaba Nchu rank – Phahameng – Felloane – Tiger river – Merino – Spitskop – Houtnek – Morago – Sediti high school – Break – Talla – Rooibult – Bofulo – Kgalala – Modutung – Break.

14h00: Modutung – Kgalala – Bofulo – Rooibult – Talla – Sediti high school – Morago – Houtnek – Spitskop – Merino – Tigerriver – Felloane – Phahameng – Thaba Nchu rank – Break.

17h30: Thaba Nchu rank – Phahameng – Felloane – Tiger river  – Merino – Spitskop.

Route 3:

04h55: Woodbridge – Yoxford – Gladstone – Nogaspos – Kommiesdrift – Tabale – Thaba Nchu rank.

06h10: Thaba Nchu rank – Thaba Nchu Industrial.

06h25: Thaba Nchu industrial – Thaba Nchu rank.

06h45: Thaba Nchu rank to Tabale – Kommiesdrift – Nogaspos – Gladstone – Yoxford – Woodbridge 2 – Woodbridge 1 – Break.

14h00: Woodbridge – Yoxford – Gladstone – Nogaspos – Kommiesdrift – Tabale – Thaba Nchu rank.

17h30: Thaba Nchu rank to Tabale – Kommiesdrift – Nogaspos – Gladstone – Yoxford – Woodbridge 2 – Woodbridge 1.

Route 4:

05h50: Woodbridge – Yoxford – Gladstone – Nogaspos – Kommiesdrift – Tabale – Thaba Nchu rank..

08h00: Thaba Nchu rank – Brandfort.

14h00: Brandfort – Thaba Nchu.

18h45: Thaba Nchu rank to Tabale – Kommiesdrift – Nogaspos – Gladstone – Yoxford – Woodbridge 2 – Woodbridge 1.

Route 5:

06h15: Thaba Nchu – Grootdam – Tweefontein – Rietfontein – Balaclava – Klipfontein – Break

14h00: Klipfontein – Balaclava – Rietfontein – Tweefontein – Grootdam – Thaba Nchu rank.

Route 6:

05h15: Morago – Houtnek – Soetlaagte – Paradys – Mothusi – Thaba Nchu rank.

06h30: Thaba Nchu rank – Selosesha – Makurung – Paradys – Mothusi – Soetlaagte – Modutung – Kgalala – Bofulo – Rooibult – Talla – Sediti high school – Sediba – Break.

14h30: Sediba – Sediti High School – Morago – Houtnek – Soetlaagte – Paradys – Mothusi – Thaba Nchu rank.

17h30: Thaba Nchu rank– Makurung – Paradys – Mothusi – Soetlaagte – Morago.

 

SATURDAY

Route 1:

05h15: Moroto – Rakhoi – Sediba – Talla – Rooibult – Bofulo – Kgalala – Modutung to Thaba nchu rank.

07H00: Thaba Nchu rank – Modutung – Kgalala – Bofulo – Rooibult – Talla – Sediba – Rakhoi – Mariasdal – Moroto – Thaba Nchu.

15h00: Thaba Nchu – Rooifontein – Wagon – Moroto – Mariasdal – Longridge – Rakhoi.

 

DI BUSSE TSA SATERTAHA DI TLOHA KA 08H00 DI TRUSTENG DI TLA TOROPONG, DI BOELE MORAO KA 15H00 FELA. BUS YA 17H45 HO TLOHA TOROPONG HO YA DI TRUSTENG HA E SA LEYO.

 

KA SONATAHA DI BUSSE DI TLA TLOHA KA 08H00, DI BOELE MORAO KA 15H00 HO TSWA THABA NCHU, RE NTSE RE BEILE LEIHLO HO DI PALO PALO TSA TENG.

 

RE LEBOHILE

BATHO BA TLANG TOROPONG, BA TLA FUMANA DI BUSSE KA 08H00 HOSENG KA BO LABOBEDI (TUESDAYS) LE KA BO LABOHLANO (FRIDAYS) FELA.

 

RE LEBOHILE

MANAGEMENT