Dear Commuters and Stakeholders

You are probably aware, the HCP Covid-19 (Corona Virus) has been declared a pandemic.

Let’s work together and fight against the spread of this virus.

Make sure to wash your hands using soap and water. Cover your mouth and nose when you are coughing or sneezing.

For more information, call the National Department of Health hotline on 0800029999.

_____________________________

Ho bapalami leho ba nka karolo ho IBL.

Re nahana hore le se le hlokometse hore lefu lena la Corona Virus le hlwauwe ele koduwa lefatshe ka bophara.

Hare sebetseng mmoho ho lwantsha ho ata ha lefu lena.

Etsa bonnete ba hore o hlatswa matsoho a hao ka sesepa le metsi ka dinako tsohle. Kwahela Molomo le dinko ha o ithimula kapa o hohlola.

Bakeng sa dintlha ka botlalo letsetsa Lefapha la bophelo la naha nomorong tsena 0800 029 999.