Botsamaisi ba Interstate Bus Lines bo hopotsa bapalami ka bese e tsamayang pakeng tsa Botshabelo le Welkom Labohlano le Sontaha se seng le se seng.
Labohlano bese ena e tloha Fairways, Botshabelo hoya Welkom ka 09h00. Hona Labohlano e boele e kgutlele Botshabelo hotswa Welkom ka 13h30. Sontaha e tloha Fairways hoya Welkom ka 09h30, e tlohe Welkom ka 13h30 ho kgutlela Fairways. Leeto ka bese ena le qosa R113.00 fela.
Ho fumana lesedi le fetang mona o ka letsetsa Interstate Bus Lines nomorong ya 051 408 7000 wa kopa ho bua le Ntate John Nketsi kapa Ntate Vuyo Ondala. Kapa o ka etela leqhephe la rona la Facebook (Interstate Bus Lines).