Remember to enter the IBL Christmas Lucky Draw for the passengers! Hand in your completed entry form at the Helpdesk at Central Park. Competition closes on Thursday 13 December 2018; winners will be announced at Central Park on Friday 14 December 2018 at 13h00.

The first 50 lucky draw winners will receive the following prizes:

First 10 Winners will receive one of the following prizes (randomly selected):
o Hi-Sense 299 Litre Fridge;
o Defy 13kg Twin Tub Washing Machine;
o Defy 4 Plate Stove;
o Defy 28l Microwave;
o Sansui Mini Oven;
o Lenono N360 Laptop;
o Defy Chest Freezer;
o Diamond 43 inch TV and
o R1 000 Boxer Gift Voucher for two passenger

Second 10 Winners will receive one set of free monthly tickets.

Third 20 Winners will receive the one set of free weekly tickets.

Fourth 10 Winners will receive one Vodacom Hamper each to the value of R300, 1 Tablet, airtime with data and 2 Mobile devices (1 per passenger).

 

Competition rules

All passengers entering this competition must be in possession of their own tag.
Passengers must bring their Tag, ID book, in order to claim your prize.
Competition closes on Thursday 13 December 2018; winners will be announced at Central Park on Friday 14 December 2018 at 13h00.
Prizes cannot be exchanged for cash.
Fill in the correct contact numbers.
Photos of the winners will be used for promotional purposes.
The first 50 correct entries drawn will win the below items.

 

Melao ya tlhodisano

Bapalami bohle ba tlang ho kenela tlhodisano ena, ba tshwanetse ho ba le ditag tseo e leng tsa bona.
Bapalami ba tshwanetse ho tla ka dibukana tsa bona tsa boitsebiso, hore ba kgone ho fumana meputso ya bona.
Tlhodisano ena e tla kwalwa ka 13 Tshitwe 2018, Bahlodi ba tla hweletswa Central Park ka 14 Tshitwe 2018 ka 13h00.
Bapalami ba tla hapa dimpho, e seng tjhelete.
Ngola dinomoro tse nepahetseng tsa mohala.
Dinepe tsa bahlodi di tla sebediswa matsholong a thekiso, kapa masadinyaneng.
Bahlodi ba pele ba Mashome a mahlano ba tla hapa meputso e bontshitsweng.